Fysiotherapie Scholten geslaagd voor Visitatie audits KNGF en Keurmerk Fysiotherapie

Als praktijk hebben we kwaliteit van onze zorg hoog in het vaandel staan. We willen onszelf graag we verbeteren en staan open voor vernieuwing en innovatie. Vandaar dat we ons ook graag laten beoordelen door onafhankelijke partijen, en ons willen aansluiten bij een kwaliteitsregister.

KNGF Plus programma

De afgelopen maand hebben we twee audit succesvol doorlopen. Als eerst hebben we de audit van het KNGF Plus programma behaald, waar sinds 2018 aan deelnemen. Voor dit programma dient er iedere twee jaar een praktijkaudit te worden afgenomen, om te beoordelen of de praktijk nog aan de kwaliteitseisen van het programma voldoen. Tijdens de audit wordt de praktijk getoetst aan 5 indicatoren, waarbij we op 4 indicatoren de hoogste score behaalden. Een mooi resultaat!

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2021 stappen we over naar kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Dit register heeft stelt hogere eisen dan het KNGF Plus programma. Wij verwachten door als praktijk hierbij aan te sluiten, verder kwalitatief kunnen door ontwikkelen, zowel als fysiotherapeuten maar ook als praktijk. Praktijken die aangesloten zijn bij Keurmerk zijn continu bezig hun kwaliteit te verbeteren.

Om hier aan deel te kunnen nemen wordt er een entreevisitatie afgenomen om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk Fysiotherapie. Ook deze visitatie hebben we succesvol weten te doorlopen waardoor we per 1 januari 2021 aangesloten zijn bij Keurmerk.

Waarom Keurmerk Fysiotherapie?

We willen onze patiënten graag van goede fysiotherapeutische zorg voorzien. Door ons aan te sluiten bij het Keurmerk, levert dit ons verschillende voordelen op:

  • We doen mee aan dataverzameling, zodat we inzicht hebben in allerlei variabelen en praktijkuitkomsten van alle fysiotherapeuten.
  • We onderscheiden ons ten opzichte van andere praktijken die niet aan deze hoge kwaliteitseisen kunnen of willen voldoen.
  • We blijven op de hoogte van laatste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.
  • Fysiotherapeuten blijven doorlopend werken aan kwaliteit. Door middel van scholing, intervisie en overlegmomenten.
  • Dossiervoering is van hoog niveau.

We zijn trots dat we als team beide visitaties succesvol hebben doorlopen. Dit geeft ons bevestiging van het feit dat we onze zaken goed op orde hebben. En geeft ons motivatie om ons verder door te ontwikkelen!

Succesvolle visitatie Keurmerk Fysiotherapie.

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl