Welkom op de website van Fysio- en Manuele therapie Scholten!

Openingstijden : Ma | Do 7:30-21:00, Di | Wo | Vrij 7:30-18:00, Za 7:30-12:00
  Contact : (073) 521 93 78

Privacy regelement

 

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.
Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingspicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
U heeft altijd het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn, heeft u het recht te vragen om een correctie.
Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het dossier opgeslagen.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt, worden de gegevens vrijgegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens tien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na tien jaar worden alle gegevens vernietigd.
Digitale gegevens worden beschermd middels antivirus- en spywaresoftware.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.