Algemeen

Problemen met bewegen/ motorische problemen worden vaak door de ouders of leerkracht opgemerkt.
Maar ook de huisarts, (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen je dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut. Je kunt ook terecht bij een kinderfysiotherapeut zonder verwijzing.

De behandeling zal gestart worden met een intakegesprek waarin er gezamenlijk met ouders en kind wordt gekeken naar de hulpvraag waarbij ook en bewegings – en klachtenbeeld in kaart wordt gebracht.
Daarna volgt het (motorische) onderzoek waarin gebruikt wordt gemaakt van testen en observatie van vrij bewegen. In overleg met u, als ouders, wordt besloten of er gestart wordt met de behandeling en zal spelenderwijs de (motorische) ontwikkeling van uw kind worden gestimuleerd.

Waarvoor kun je bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Baby's

Peuters/ kleuters

Schoolgaande kinderen/ jongeren


Onze specialist

kim5
Kim Liebers

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl