Binnen fysiotherapie Scholten werken met verschillende specialisaties, kinderfysiotherapie is er daar één van. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Een kinderfysiotherapeut is specifiek opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. Bij fysiotherapie Scholten hebben we op onze locatie in Rosmalen kinderfysiotherapeut Kim Liebers.

De problemen met bewegen/ motorische problemen worden vaak door de ouders of leerkracht opgemerkt. Maar ook de huisarts, (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen je dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut. Je kunt ook terecht bij een kinderfysiotherapeut zonder verwijzing. 

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg.

Bron: https://dekinderfysiotherapeut.com/

Onze specialist

Kim Liebers

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl