SCHOLTEN KLAAR VOOR AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De wet is een stuk strenger zijn, en vraagt meer verantwoordelijkheid van degene die persoonsgegevens gebruiken, in ons geval Fysio- Manuele Therapie Scholten. Een praktijk moet aan kunnen tonen dat zij privacy van een patiënt waarborgen.
Nu gaan wij als zorgverleners altijd erg zorgvuldig om met gegevens, zeker wanneer het medische gegevens betreft. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwensband die wij hebben met onze patiënten onderhouden. Geheimhouding, privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens zijn hier onderdeel van. Wij nemen de nieuwe wet en wijzigingen dan ook erg serieus.
Vanuit dat perspectief hebben wij de nieuwe wetgeving langs onze reeds geldende procedures gelegd. Hierop hebben we een aantal procedures aangepast en gedocumenteerd. We hebben onze privacyverklaring aangepast, hierin staat hoe wij met uw gegevens omgaan. U vindt de privacyverklaring via: https://www.fysiotherapiescholten.nl/privacy-regelement/
Mocht u nog vragen hebben over hoe wij uw privacy waarborgen, dan kunt u terecht bij Mike Scholten.

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl