Ben ik verzekerd voor fysiotherapie? Dat is een vraag die veel mensen stellen wanneer ze een afspraak willen maken bij de fysiotherapeut. Vergoeding van fysiotherapie is in sommige gevallen complex en per persoon en situatie afhankelijk. Hieronder geven wij een overzicht van de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar en aan welke voorwaarden je dan zou moeten voldoen.

Fysiotherapie bij jongeren onder de 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie per indicatie vergoed vanuit de basisverzekering zonder gebruik van eigen risico. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens 9 behandelingen. Mocht dit nog niet voldoende zijn dan wordt er aanspraak gemaakt op de aanvullende verzekering. Dit aantal van 9 behandelingen + nog eens 9 behandelingen vanuit de basisverzekering geldt per aandoening. Dus wanneer een jongere meerdere klachten heeft per jaar krijgt hij per klacht dus 2 maal 9 keer vergoed vanuit de basisverzekering.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico.

Fysiotherapie bij volwassenen 18 jaar en ouder

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. In een aantal gevallen wordt dit ook vanuit de (verplichte) basisverzekering vergoed. Hieronder uitgelegd wat voor welke situatie geldt.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij chronische aandoeningen pas vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen niet.  De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat is afhankelijk hoeveel behandelingen je hebt afgesloten in je zorgpakket.

Na een operatie wordt ook vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed, hierbij wordt wel eerst het eigen risico aangesproken. Vanaf de 21e behandeling wordt dit vergoed vanuit de zorgverzekeraar, deze chronische indicatie loopt dan meestal een half jaar of een jaar na de operatie.

Wat is een chronische aandoening?

In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staat uitgewerkt in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Deze staan vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Heb je nog vragen? Stel je vraag aan de fysiotherapeut of bel ons op telefoonnummer: 073-5219378 om een medewerker van de praktijk te spreken.

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl