Wat is ergotherapie ?

Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek.

Ergotherapeuten helpen mensen die door lichamelijke en/of psychische omstandigheden niet (meer)
kunnen functioneren zoals ze dat graag zouden willen.
Ergotherapie stelt mensen in staat zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving
(thuis, werk, school of elders).

Je kunt denken aan onder andere :

  • Zelfzorgactiviteiten (wassen, aankleden, koken, etc.)
  • Mobiliteit (binnen en/of buitenshuis),
  • Werk,
  • Vrije tijd en hobby’s. 

Ergotherapie Praktisch helpt u om meer zelfstandigheid te krijgen in de activiteiten die U belangrijk vindt!

Iedereen heeft zijn eigen visie op zijn eigen leven en dit zou zo lang mogelijk volgens deze visie moeten verlopen.

We vinden het belangrijk om u en uw omgeving beter te leren kennen, om de mogelijkheden en eventuele beperkingen te onderzoeken en een beter idee te krijgen van de voor u belangrijke en zinvolle activiteiten. De behandeling zien wij als een begeleiding naar een verbeterde kwaliteit van leven en meer zelfstandigheid
voor u.

Waar er beperkingen zijn zoeken we samen naar mogelijkheden.

Ergotherapie Praktisch helpt u op weg !

Team.

dominique
Dominique van der Veen
esther
Esther Blankers
mark1
Mark Venhorst

ERGOTHERAPIE PRAKTISCH:

tel 06-4963 9035
Info@ergotherapiepraktisch.nl
www.ergotherapiepraktisch.nl
Saffierborch 12 – 5241 LN Rosmalen

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl